devīmāhātmyam  

 

Durga Saptasati Chapter 11
It is part of the Markandeya Purana, and estimated to have been composed in Sanskrit

 

Author: ṛṣi mārkaṇḍeya


nārāyaṇīstutirnāma ekādaśo‌dhyāyaḥ ||
 

dhyānaṃ


oṃ bālārkavidyutim indukirīṭāṃ tuṅgakucāṃ nayanatrayayuktām |
smeramukhīṃ varadāṅkuśapāśabhītikarāṃ prabhaje bhuvaneśīm ||
 

ṛṣiruvāca||1||


devyā hate tatra mahāsurendre
sendrāḥ surā vahnipurogamāstām|
kātyāyanīṃ tuṣṭuvuriṣṭalābhā-
dvikāsivaktrābja vikāsitāśāḥ || 2 ||


devi prapannārtihare prasīda
prasīda mātar jagatobhilasya|
prasīda viśveśvari pāhiviśvaṃ
tvamīśvarī devi carācarasya ||3||


ādhāra bhūtā jagatastvamekā
mahīsvarūpeṇa yataḥ sthitāsi
apāṃ svarūpa sthitayā tvayaita
dāpyāyate kṛtsnamalaṅghya vīrye ||4||


tvaṃ vaiṣṇavīśaktiranantavīryā
viśvasya bījaṃ paramāsi māyā|
sammohitaṃ devisamasta metat-
ttvaṃ vai prasannā bhuvi muktihetuḥ ||5||


vidyāḥ samastāstava devi bhedāḥ|
striyaḥ samastāḥ sakalā jagatsu|
tvayaikayā pūritamambayaitat
kāte stutiḥ stavyaparāparoktiḥ ||6||


sarva bhūtā yadā devī bhukti muktipradāyinī|
tvaṃ stutā stutaye kā vā bhavantu paramoktayaḥ ||7||


sarvasya buddhirūpeṇa janasya hṛdi saṃsthite|
svargāpavargade devi nārāyaṇi namōstutē ||8||


kalākāṣṭhādirūpeṇa pariṇāma pradāyini|
viśvasyoparatau śakte nārāyaṇi namōstutē ||9||


sarva maṅgaḷa māṅgaḷye śive sarvārtha sādhike|
śaraṇye trayambake gaurī nārāyaṇi namōstutē ||10||


sṛṣṭi sthiti vināśānāṃ śakti bhūte sanātani|
guṇāśraye guṇamaye nārāyaṇi namōstutē ||11||


śaraṇāgata dīnārta paritrāṇaparāyaṇe|
sarvasyārtihare devi nārāyaṇi namōstutē ||12||


haṃsayukta vimānasthe brahmāṇī rūpadhāriṇī|
kauśāmbhaḥ kṣarike devi nārāyaṇi namōstutē ||13||


triśūlacandrāhidhare mahāvṛṣabhavāhini|
māheśvarī svarūpeṇa nārāyaṇi namōstutē ||14||


mayūra kukkuṭavṛte mahāśaktidharenaghe|
kaumārīrūpasaṃsthāne nārāyaṇi namōstutē||15||


śaṅkhacakragadāśārṅgagṛhītaparamāyudhe|
prasīda vaiṣṇavīrūpenārāyaṇi namōstutē||16||


gṛhītogramahācakre daṃṣtroddhṛtavasundhare|
varāharūpiṇi śive nārāyaṇi namōstutē||17||


nṛsiṃharūpeṇogreṇa hantuṃ daityān kṛtodyame|
trailokyatrāṇasahite nārāyaṇi namōstutē||18||


kirīṭini mahāvajre sahasranayanojjvale|
vṛtraprāṇahāre caindri nārāyaṇi namōstutē ||19||


śivadūtīsvarūpeṇa hatadaitya mahābale|
ghorarūpe mahārāve nārāyaṇi namōstutē||20||


daṃṣtrākarāḷa vadane śiromālāvibhūṣaṇe|
cāmuṇḍe muṇḍamathane nārāyaṇi namōstutē||21||


lakṣmī lajje mahāvidhye śraddhe puṣṭi svadhe dhruve|
mahārātri mahāmāye nārāyaṇi namōstutē||22||


medhe sarasvati vare bhūti bābhravi tāmasi|
niyate tvaṃ prasīdeśe nārāyaṇi namōstutē||23||


sarvasvarūpe sarveśe sarvaśaktisamanvite|
bhayebhyastrāhi no devi durge devi namōstutē ||24||


etatte vadanaṃ saumyaṃ locanatrayabhūṣitam|
pātu naḥ sarvabhūtebhyaḥ kātyāyini namōstutē ||25||


jvālākarāḷamatyugramaśeṣāsurasūdanam|
triśūlaṃ pātu no bhītirbhadrakāli namōstutē||26||


hinasti daityatejāṃsi svanenāpūrya yā jagat|
sā ghaṇṭā pātu no devi pāpebhyo naḥ sutāniva||27||


asurāsṛgvasāpaṅkacarcitaste karojvalaḥ|
śubhāya khaḍgo bhavatu caṇḍike tvāṃ natā vayam||28||


rogāna śeṣānapahaṃsi tuṣṭā
ruṣṭā tu kāmā sakalānabhīṣṭān
tvāmāśritānāṃ na vipannarāṇāṃ|
tvāmāśritā śrayatāṃ prayānti||29||


etatkṛtaṃ yatkadanaṃ tvayādya
darmadviṣāṃ devi mahāsurāṇām|
rūpairanekairbhahudhātmamūrtiṃ
kṛtvāmbhike tatprakaroti kānyā||30||


vidyāsu śāstreṣu viveka dīpe
ṣvādyeṣu vākyeṣu ca kā tvadanyā
mama tvagarteti mahāndhakāre
vibhrā mayatye tadatīva viśvam||31||


rakṣāṃsi yatro graviṣāśca nāgā
yatrārayo dasyubalāni yatra|
davānalo yatra tathābdhimadhye
tatra sthitā tvaṃ paripāsi viśvam||32||


viśveśvari tvaṃ paripāsi viśvaṃ
viśvātmikā dhārayasīti viśvam|
viśveśavandhyā bhavatī bhavanti
viśvāśrayā yetvayi bhaktinamrāḥ||33||


devi prasīda paripālaya nori
bhīternityaṃ yathāsuravadādadhunaiva sadyaḥ|
pāpāni sarva jagatāṃ praśamaṃ nayāśu
utpātapākajanitāṃśca mahopasargān||34||


praṇatānāṃ prasīda tvaṃ devi viśvārti hāriṇi|
trailokyavāsināmīḍye lokānāṃ varadā bhava||35||


devyuvāca||36||


varadāhaṃ suragaṇā paraṃ yanmanaseccatha|
taṃ vṛṇudhvaṃ prayacchāmi jagatāmupakārakam ||37||


devā ūcuḥ||38||


sarvabādhā praśamanaṃ trailokyasyākhileśvari|
evameva tvayākārya masmadvairi vināśanam||39||


devyuvāca||40||


vaivasvatentare prāpte aṣṭāviṃśatime yuge|
śumbho niśumbhaścaivānyāvutpatsyete mahāsurau ||41||


nandagopagṛhe jātā yaśodāgarbha sambhavā|
tatastaunāśayiṣyāmi vindhyācalanivāsinī||42||


punarapyatiraudreṇa rūpeṇa pṛthivītale|
avatīrya haviṣyāmi vaipracittāṃstu dānavān ||43||


bhakṣya yantyāśca tānugrān vaipracittān mahāsurān|
raktadantā bhaviṣyanti dāḍimīkusumopamāḥ||44||


tato māṃ devatāḥ svarge martyaloke ca mānavāḥ|
stuvanto vyāhariṣyanti satataṃ raktadantikām||45||


bhūyaśca śatavārṣikyām anāvṛṣṭyāmanambhasi|
munibhiḥ saṃstutā bhūmau sambhaviṣyāmyayonijā ||46||


tataḥ śatena netrāṇāṃ nirīkṣiṣyāmyahaṃ munīn
kīrtiyiṣyanti manujāḥ śatākṣīmiti māṃ tataḥ||47||


tato hamakhilaṃ lokamātmadehasamudbhavaiḥ|
bhariṣyāmi surāḥ śākairāvṛṣṭeḥ prāṇa dhārakaiḥ||48||


śākambharīti vikhyātiṃ tadā yāsyāmyahaṃ bhuvi|
tatraiva ca vadhiṣyāmi durgamākhyaṃ mahāsuram||49||


durgādevīti vikhyātaṃ tanme nāma bhaviṣyati|
punaścāhaṃ yadābhīmaṃ rūpaṃ kṛtvā himācale||50||


rakṣāṃsi kṣayayiṣyāmi munīnāṃ trāṇa kāraṇāt|
tadā māṃ munayaḥ sarve stoṣyantyāna mramūrtayaḥ||51||


bhīmādevīti vikhyātaṃ tanme nāma bhaviṣyati|
yadāruṇākhyastrailokye mahābādhāṃ kariṣyati||52||


tadāhaṃ bhrāmaraṃ rūpaṃ kṛtvāsajkhyeyaṣaṭpadam|
trailokyasya hitārthāya vadhiṣyāmi mahāsuram||53||


bhrāmarītica māṃ lokā stadāstoṣyanti sarvataḥ|
itthaṃ yadā yadā bādhā dānavotthā bhaviṣyati||54||


tadā tadāvatīryāhaṃ kariṣyāmyarisaṅkṣayam ||55||


|| svasti śrī mārkaṇḍeya purāṇe sāvarnike manvantare devi mahatmye nārāyaṇīstutirnāma ekādaśodhyāyaḥ samāptam ||


āhuti


oṃ klīṃ jayantī sāṅgāyai saśaktikāyai saparivārāyai savāhanāyai lakṣmībījādhiṣtāyai garuḍavāhanyai nārayaṇī devyai-mahāhutiṃ samarpayāmi namaḥ svāhā ||

 

 

 

 

https://youtu.be/wjBdUnaHWoA