asya śrī kilaka mantrasya

 

auṃ santkumāra ṛṣḥ

anuṣtup chanda

śrī mahā saraswatī dēvatā

 

auṃ śiva ṛṣḥ

anuṣtup chanda

śrī mahā saraswatī dēvatā

 

auṃ aim saraswatāya  hrudayāya namaḥ

auṃ aim saraswatāya  śirasē swāha

auṃ aim saraswatāya  śikhāyai vaṣat

auṃ aim saraswatāya  kavacāya hum phat

auṃ aim saraswatāya  nētrābhyām vaa

auṃ aim saraswatāya  astrāya hum phat

 

aum aim saraswatāya anguṣṭhāya namaḥ 

aum aim saraswatāya  tarjjanāya namaḥ 

aum aim saraswatāya madhyamāya namaḥ 

aum aim saraswatāya anāmikāya namaḥ 

aum aim saraswatāya kaniṣṭhikāya namaḥ 

 

 

auṃ vāgīśwaryai vidmahē

vāgvādinei dhīmahi

tannō saraswati prachodayāt

 

 

śrīmat candana carccitō

ujwala vapu śuklāmbarā mallikā

mālā lālita kundalā pravilasat muktāvalī śōbhanā

sarwa jāna nidhāna pustaka dharā

rudrāka mālānkitā

vākdēvī vadanāmbujē vasatu mē trailōkya mātā śubhā


 

aum aim saraswatei namaḥ 

 

avāhana

 

auṃ saraswatīvim avāhāyāmi

śrī saraswatī dēvatā agacca agacca

  

vākdē vadanāmbujē vasatu mē trailōkya mātā śubhā

vākdē vadanāmbujē vasatu mē trailōkya mātā śubhā

 

 

 

 

 

 

 

 

akshara brahma (pranavakshara)

  

sharam mortal

askarama means immortal

 

51 aksaras

akshara puja

 

 

1.  auṃ hrīm namaḥ

2.  auṃ aim hrīm namaḥ

3.  auṃ aim hrīm am namaḥ

4.  auṃ aim hrīm ām namaḥ

5.  auṃ aim hrīm im namaḥ

6.  auṃ aim hrīm īm namaḥ

7.  auṃ aim hrīm um namaḥ

8.  auṃ aim hrīm ūm namaḥ

9.  auṃ aim hrīm m namaḥ

10.                   auṃ aim hrīm ūm namaḥ

11.                   auṃ aim hrīm lum namaḥ

12.                   auṃ aim hrīm lūm namaḥ

13.                   auṃ aim hrīm ēm namaḥ

14.                   auṃ aim hrīm aim namaḥ

15.                   auṃ aim hrīm ō namaḥ

16.                   auṃ aim hrīm auṃ namaḥ

17.                   auṃ aim hrīm kaṃ namaḥ

18.                   auṃ aim hrīm khaṃ namaḥ

19.                   auṃ aim hrīm gaṃ namaḥ

20.                   auṃ aim hrīm ghaṃ namaḥ

21.                   auṃ aim hrīm ṅa namaḥ

22.                   auṃ aim hrīm ca namaḥ

23.                   auṃ aim hrīm cha namaḥ

24.                   auṃ aim hrīm ja namaḥ

25.                   auṃ aim hrīm jha namaḥ

26.                   auṃ aim hrīm ja namaḥ

27.                   auṃ aim hrīm ṭa namaḥ

28.                   auṃ aim hrīm ṭha namaḥ

29.                   auṃ aim hrīm ḍa namaḥ

30.                   auṃ aim hrīm ḍha namaḥ

31.                   auṃ aim hrīm ṇa namaḥ

32.                   auṃ aim hrīm ta namaḥ

33.                   auṃ aim hrīm tha namaḥ

34.                   auṃ aim hrīm da namaḥ

35.                   auṃ aim hrīm dha namaḥ

36.                   auṃ aim hrīm na namaḥ

37.                   auṃ aim hrīm pa namaḥ

38.                   auṃ aim hrīm pha namaḥ

39.                   auṃ aim hrīm ba namaḥ

40.                   auṃ aim hrīm bha namaḥ

41.                   auṃ aim hrīm ma namaḥ

42.                   auṃ aim hrīm ya namaḥ

43.                   auṃ aim hrīm ra namaḥ

44.                   auṃ aim hrīm la namaḥ

45.                   auṃ aim hrīm va namaḥ

46.                   auṃ aim hrīm śa namaḥ

47.                   auṃ aim hrīm a namaḥ

48.                   auṃ aim hrīm sa namaḥ

49.                   auṃ aim hrīm ha namaḥ

50.                   auṃ aim hrīm la namaḥ

51.                   auṃ aim hrīm ksha namaḥ

 

 

 

1.  auṃ vāgvāṇyai namaḥ

2.  auṃ varadāyai namaḥ

3.  auṃ vandyāyai namaḥ

4.  auṃ varārōhāyai namaḥ

5.  auṃ varapradāyai namaḥ

6.  auṃ vṛttirvāgīśwaryai namaḥ

7.  auṃ vārttāyai namaḥ

8.  auṃ varāyai namaḥ

9.  auṃ vāgīśavallabhāyai namaḥ

10.                   auṃ viśwēśwaryai namaḥ

11.                   auṃ viśwavandyāyai namaḥ

12.                   auṃ viśwēśwara priya kāriyai namaḥ

13.                   auṃ vāgvādinyai namaḥ

14.                   auṃ vāgdēvyai namaḥ

15.                   auṃ vṛddhidāyai namaḥ

16.                   auṃ vṛddhi kāriyai namaḥ

17.                   auṃ vṛddhir vṛddhāyai namaḥ

18.                   auṃ viaghniyai namaḥ

19.                   auṃ vṛṣtiyai namaḥ

20.                   auṃ vṛṣti pradāyinyai namaḥ

21.                   auṃ viśwārādyayai namaḥ

22.                   auṃ viśwa mātāyai namaḥ

23.                   auṃ viśwa dhātriyai namaḥ

24.                   auṃ vināyākāyai namaḥ

25.                   auṃ viśwa śakir viśwa sārayai namaḥ

26.                   auṃ viśwāyai namaḥ

27.                   auṃ viśwā  vibhāvariyai namaḥ

28.                   auṃ vēdānta vēdinyai namaḥ

29.                   auṃ vēdyāyai namaḥ

30.                   auṃ vittāyai namaḥ

31.                   auṃ vēdā  tryātmikāyai namaḥ

32.                   auṃ vēdā jāyai namaḥ

33.                   auṃ vēdā jananyai namaḥ

34.                   auṃ viśwāyai namaḥ

 

 

51 aksaras

akshara puja

 

1.  auṃ hrīm namaḥ

2.  auṃ aim hrīm namaḥ

3.  auṃ aim hrīm am namaḥ

4.  auṃ aim hrīm ām namaḥ

5.  auṃ aim hrīm im namaḥ

6.  auṃ aim hrīm īm namaḥ

7.  auṃ aim hrīm um namaḥ

8.  auṃ aim hrīm ūm namaḥ

9.  auṃ aim hrīm m namaḥ

10.                    auṃ aim hrīm ṛūm namaḥ

11.                    auṃ aim hrīm lum namaḥ

12.                    auṃ aim hrīm m namaḥ

13.                    auṃ aim hrīm ēm namaḥ

14.                    auṃ aim hrīm aim namaḥ

15.                    auṃ aim hrīm ōṃ namaḥ

16.                    auṃ aim hrīm auṃ namaḥ

17.                    auṃ aim hrīm kaṃ namaḥ

18.                    auṃ aim hrīm khaṃ namaḥ

19.                    auṃ aim hrīm gaṃ namaḥ

20.                    auṃ aim hrīm ghaṃ namaḥ

21.                    auṃ aim hrīm ṅaṃ namaḥ

22.                    auṃ aim hrīm caṃ namaḥ

23.                    auṃ aim hrīm chaṃ namaḥ

24.                    auṃ aim hrīm jaṃ namaḥ

25.                    auṃ aim hrīm jhaṃ namaḥ

26.                    auṃ aim hrīm jaṃ namaḥ

27.                    auṃ aim hrīm ṭaṃ namaḥ

28.                    auṃ aim hrīm ṭhaṃ namaḥ

29.                    auṃ aim hrīm ḍaṃ namaḥ

30.                    auṃ aim hrīm ḍhaṃ namaḥ

31.                    auṃ aim hrīm ṇaṃ namaḥ

32.                    auṃ aim hrīm taṃ namaḥ

33.                    auṃ aim hrīm thaṃ namaḥ

34.                    auṃ aim hrīm daṃ namaḥ

35.                    auṃ aim hrīm dhaṃ namaḥ

36.                    auṃ aim hrīm naṃ namaḥ

37.                    auṃ aim hrīm paṃ namaḥ

38.                    auṃ aim hrīm phaṃ namaḥ

39.                    auṃ aim hrīm baṃ namaḥ

40.                    auṃ aim hrīm bhaṃ namaḥ

41.                    auṃ aim hrīm maṃ namaḥ

42.                    auṃ aim hrīm yaṃ namaḥ

43.                    auṃ aim hrīm raṃ namaḥ

44.                    auṃ aim hrīm laṃ namaḥ

45.                    auṃ aim hrīm vaṃ namaḥ

46.                    auṃ aim hrīm śaṃ namaḥ

47.                    auṃ aim hrīm aṃ namaḥ

48.                    auṃ aim hrīm saṃ namaḥ

49.                    auṃ aim hrīm haṃ namaḥ

50.                    auṃ aim hrīm laṃ namaḥ

51.                    auṃ aim hrīm kshaṃ namaḥ