auṃ śrī vēdavyāsō bhagavān ṛṣḥ

anuśthup candaḥ

śrī mahāviṣṇu paramāthma śrīman narāyano dēvata

 

 

 

auṃ viṣṇu devāya vidmahē

 vāsu devāya dīmahī

tannō viṣṇu pracōdayāt

 

auṃ nārāyanāya vidmahē

 vāsu devāya dīmahī

tannō viṣṇu pracōdayāt

 

 

  

 

śāntakāra bhujaga śayana padmanābha surēśam
viśwādhāra
gaganasadruśam mēghavarna śubhāgam
lakśmikānta
kamala nayana yōgirbhi dhyāna gamya

vand
ē viṣṇu bhava bhaya hara sarva lōkaika nātham

 

śrī rāma rāma rāmēti

ramē rāmē manōramē

sahasra nāma tattulya

rāma nāma varānanē

 

 

auṃ  klīm viṣṇavē namaḥ

 

 

 

 

 

 

 

kśīrō danvat pradēsē śucimani vilasat saikathē maukthikānām
mālā  klupthā sanastha
spati kamani nibhair maukthikair mandithānga
śubrai rabhrai radabhrai rupari viracitair muktha
pēyūśa varśai
ānandī na
Punīyāt dari nalina gadhā śankha pānir mukunda

 

Ksheero danvat pradeshe shuchimani vilasat saikate rmouktikaanaam
Maalaa Kluptaasanasthah sphatikamaninibhair mouktikair manditaangah

ShubhraiRabhraiRadabhrai RupariVirachitair Mukta Peeyoosha Varshaihi
Aanandee Nah Puneeyaat Dari Nalina Gadaa ShankhaPaanir Mukundah

 

 

 

viṣṇu sahasranāma  

 

Reference : Anushasana Parva[1] of the Mahabharata, Padma Purana, Skanda Purana and Garuda Purana

 

śuklāṁbaradharaṁ viṣṇuṁ śaśivarṇaṁ caturbhujam |
prasannavadanaṁ dhyāyet sarvavighnōpaśāṁtaye || 1 ||

 

vyāsaṁ vasiṣṭhanaptāraṁ śakteḥ pautramakalmaṣam |
parāśarātmajaṁ vaṁde śukatātaṁ tapōnidhim || 3 ||

 

vyāsāya viṣṇurūpāya vyāsarūpāya viṣṇave |
namō vai brahmanidhaye vāsiṣṭhāya namō namaḥ || 4 ||

 

avikārāya śuddhāya nityāya paramātmane |
sadaikarūparūpāya viṣṇave sarvajiṣṇave || 5 ||

 

yasya smaraṇamātreṇa janmasaṁsārabaṁdhanāt |
vimucyate namastasmai viṣṇave prabhaviṣṇave || 6 ||


ōṁ namō viṣṇave prabhaviṣṇave ||

śrī vaiśaṁpāyana uvāca

śrutvā dharmānaśeṣeṇa pāvanāni ca sarvaśaḥ |
yudhiṣṭhiraḥ śāṁtanavaṁ punarevābhyabhyāṣata || 7 ||

śrī yudhiṣṭhira uvāca
5
kimekaṁ daivataṁ lōke kiṁ vāpyekaṁ parāyaṇaṁ |
stuvaṁtaḥ kaṁ kamarcaṁtaḥ prāpnuyurmānavāḥ śubham || 8 ||
kō dharmaḥ sarvadharmāṇāṁ bhavataḥ paramō mataḥ |
kiṁ japanmucyate jaṁturjanmasaṁsārabaṁdhanāt || 9 ||

śrī bhīṣma uvāca


jagatprabhuṁ devadevamanaṁtaṁ puruṣōttamam |
stuvannāmasahasreṇa puruṣaḥ satatōtthitaḥ || 10 ||


tameva cārcayannityaṁ bhaktyā puruṣamavyayam |
dhyāyan stuvannamasyaṁśca yajamānastameva ca || 11 ||


anādi nidhanaṁ viṣṇuṁ sarvalōkamaheśvaram |
lōkādhyakṣaṁ stuvannityaṁ sarvaduḥkhātigō bhavet || 12 ||


brahmaṇyaṁ sarvadharmaj˝aṁ lōkānāṁ kīrtivardhanam |
lōkanāthaṁ mahadbhūtaṁ sarvabhūtabhavōdhbhavam || 13 ||


eṣa me sarvadharmāṇāṁ dharmōdhikatamō mataḥ
yadbhaktyā puṁḍarīkākṣaṁ stavairarcennaraḥ sadā || 14 ||


paramaṁ yō mahattejaḥ paramaṁ yō mahattapaḥ |
paramaṁ yō mahadbrahma paramaṁ yaḥ parāyaṇam || 15 ||


pavitrāṇāṁ pavitraṁ yō maṁgalānāṁ ca maṁgalam |
daivataṁ devatānāṁ ca bhūtānāṁ yōvyayaḥ pitā || 16 ||


yataḥ sarvāṇi bhūtāni bhavaṁtyādiyugāgame |
yasmiṁśca pralayaṁ yāṁti punareva yugakṣaye || 17 ||


tasya lōkapradhānasya jagannāthasya bhūpate |
viṣṇōrnāmasahasraṁ me śruṇu pāpabhayāpaham || 18 ||


yāni nāmāni gauṇāni vikhyātāni mahātmanaḥ |
ṛṣibhiḥ parigītāni tāni vakṣyāmi bhūtaye || 19 ||


r̥ṣirnāmnāṁ sahasrasya vedavyāsō mahāmuniḥ |
chaṁdōnuṣṭup tathā devō bhagavān devakīsutaḥ || 20 ||


amr̥tāṁśūdbhavō bījaṁ śaktirdevakinaṁdana: |
trisāmā hr̥dayaṁ tasya śāṁtyarthe viniyujyate || 21 ||


viṣṇuṁ jiṣṇuṁ mahāviṣṇuṁ prabhaviṣṇuṁ maheśvaram |
anekarūpadaityāṁtaṁ namāmi puruṣōttamam || 22 ||

 

śrī vēdavyāso bhagavān ṛṣḥ
anusthup candaḥ
śrī mahāviṣṇu paramāthma śrīman narāyano dēvata

STOTRAM Ś 1000 NAMES

MEDITATION ON VISHNU

viśvaṁ viṣṇurvaṣaṭkārō bhūtabhavyabhavatprabhuḥ |
bhūtakṛdbhūtabhṛdbhāvō bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ || 1 ||

pūtātmā paramātmā ca muktānāṁ paramā gatiḥ |
avyayaḥ puruṣaḥ sākṣī kṣetraj˝ōkṣara eva ca || 2 ||

yōgō yōgavidāṁ netā pradhānapuruṣeśvaraḥ |
nārasiṁhavapuḥ śrīmān keśavaḥ puruṣōttamaḥ || 3 ||

sarvaḥ śarvaḥ śivaḥ sthāṇurbhūtādirnidhiravyayaḥ |
saṁbhavō bhāvanō bhartā prabhavaḥ prabhurīśvaraḥ || 4 ||

svayaṁbhūḥ śaṁbhurādityaḥ puṣkarākṣō mahāsvanaḥ |
anādinidhanō dhātā vidhātā dhāturuttamaḥ || 5 ||

aprameyō hṛṣīkeśaḥ padmanābhōmaraprabhuḥ |
viśvakarmā manusvtaṣṭā sthaviṣṭhassthavirō dhruvaḥ || 6 ||

agrāhyaḥ śāśvataḥ kṛṣṇō lōhitākṣaḥ pratardanaḥ |
prabhūtastrikakubdhāma pavitraṁ maṁgalaṁ param || 7 ||

īśānaḥ prāṇadaḥ prāṇō jyeṣṭhaḥ śreṣṭhaḥ prajāpatiḥ |
hiraṇyagarbhō bhūgarbhō mādhavō madhusūdanaḥ || 8 ||

īśvarō vikramī dhanvī medhāvī vikramaḥ kramaḥ |
anuttamō durādharṣaḥ kṛtaj˝aḥ kṛtirātmavān || 9 ||

sureśaḥ śaraṇaṁ śarma viśvaretāḥ prajābhavaḥ |
ahaḥ saṁvatsarō vyālaḥ pratyayassarvadarśanaḥ || 10 ||

ajaḥ sarveśvaraḥ siddhaḥ siddhiḥ sarvādiracyutaḥ |
vṛṣākapirameyātmā sarvayōgaviniḥsṛtaḥ || 11 ||

vasurvasumanāḥ satyaḥ samātmā sammitaḥ samaḥ |
amōghaḥ puṇḍarīkākṣō vṛṣakarmā vṛṣākṛtiḥ || 12 ||

rudrō bahuśirā babhrurviśvayōniḥ śuciśravāḥ |
amṛtaḥ śāśvataḥ sthāṇurvarārōhō mahātapāḥ || 13 ||

sarvagaḥ sarvavidbhānurviṣvaksenō janārdanaḥ |
vedō vedavidavyaṅgō vedāṅgō vedavit kaviḥ || 14 ||

lōkādhyakṣaḥ surādhyakṣō dharmādhyakṣaḥ kṛtākṛta: |
caturātmā caturvyūhaścaturdaṁṣṭraścaturbhujaḥ || 15 ||

bhrājiṣṇurbhōjanaṁ bhōktā sahiṣṇurjagadādijaḥ |
anaghō vijayō jetā viśvayōniḥ punarvasuḥ || 16 ||

upendrō vāmanaḥ prāṁśuramōghaḥ śucirūrjitaḥ |
atīndraḥ saṅgrahaḥ sargō dhṛtātmā niyamō yama || 17 ||

vedyō vaidyaḥ sadāyōgī vīrahā mādhavō madhuḥ |
atīndriyō mahāmāyō mahōtsāhō mahābalaḥ ||18 ||

mahābuddhirmahāvīryō mahāśaktirmahādyutiḥ |
anirdeśyavapuḥ śrīmānameyātmā mahādridhṛk || 19 ||

maheṣvāsō mahībhartā śrīnivāsaḥ satāṁ gatiḥ |
aniruddhaḥ surānandō gōvindō gōvidāṁ patiḥ || 20 ||

marīcirdamanō haṁsaḥ suparṇō bhujagōttamaḥ |
hiraṇyanābhaḥ sutapāḥ padmanābhaḥ prajāpati: || 21 ||

amṛtyuḥ sarvadṛk siṁhaḥ sandhātā sandhimān sthiraḥ |
ajō durmarṣaṇaḥ śāstā viśrutātmā surārihā || 22 ||

gururgurutamō dhāmaḥ satyaḥ satyaparākramaḥ |
nimiṣō nimiṣaḥ sragvī vācaspatirudāradhīḥ || 23 ||

agraṇīrgrāmaṇīḥ śrīmān nyāyō netā samīraṇaḥ |
sahasramūrdhā viśvātmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt || 24 ||

āvartanō nivṛttātmā saṁvṛtaḥ saṁpramardanaḥ |
ahaḥ saṁvartakō vahniranilō dharaṇīdharaḥ || 25 ||

suprasādaḥ prasannātmā viśvadhṛgviśvabhugvibhuḥ |
satkartā satkṛtaḥ sādhurjahnurnārāyaṇō naraḥ || 26 ||

asaṅkhyeyō prameyātmā viśiṣṭaḥ śiṣṭakṛcchuciḥ |
siddhārthaḥ siddhasaṅkalpaḥ siddhidaḥ siddhisādhanaḥ || 27 ||

vṛṣāhī vṛṣabhō viṣṇurvṛṣaparvā vṛṣōdaraḥ |
vardhanō vardhamānaśca viviktaḥ śrutisāgaraḥ || 28 ||

subhujō durdharō vāgmī mahendrō vasudō vasuḥ |
naikarūpō bṛhadrūpaḥ śipiviṣṭaḥ prakāśanaḥ || 29 ||

ōjastejōdyutidharaḥ prakāśātmā pratāpanaḥ |
ṛddhaḥ spaṣṭākṣarō mantraścandrāṁśurbhāskaradyutiḥ || 30 ||

amṛtāṁśūdbhavō bhānuḥ śaśabinduḥ sureśvaraḥ |
auṣadhaṁ jagataḥ setuḥ satyadharmaparākramaḥ || 31 ||

bhūtabhavyabhavannāthaḥ pavanaḥ pāvanōnalaḥ |
kāmahā kāmakṛt kāntaḥ kāmaḥ kāmapradaḥ prabhuḥ || 32 ||

yugādikṛdyugāvartō naikamāyō mahāśanaḥ |
adṛśyō vyaktarūpaśca sahasrajidanantajit || 33 ||

iṣṭōĺviśiṣṭaḥ śiṣṭeṣṭaḥ śikhaṇḍī nahuṣō vṛṣaḥ |
krōdhahā krōdhakṛtkartā viśvabāhurmahīdharaḥ || 34 ||

 

acyutaḥ prathitaḥ prāṇaḥ prāṇadō vāsavānujaḥ |
apāṁnidhiradhiṣṭhānamapramattaḥ pratiṣṭhitaḥ || 35 ||

skandaḥ skandadharō dhuryō varadō vāyuvāhanaḥ |
vāsudevō bṛhadbhānurādidevaḥ purandaraḥ || 36 ||

aśōkastāraṇastāraḥ śūraḥ śaurirjaneśvaraḥ |
anukūlaḥ śatāvartaḥ padmī padmanibhekṣaṇaḥ || 37 ||

padmanābhōravindākṣaḥ padmagarbhaḥ śarīrabhṛt |
maharddhir ṛddhō vṛddhātmā mahākṣō garuḍadhvajaḥ || 38 ||

atulaḥ śarabhō bhīmaḥ samayaj˝ō havirhariḥ |
sarvalakṣaṇalakṣaṇyō lakṣmīvān samiti˝jayaḥ || 39 ||

vikṣarō rōhitō mārgō heturdamodarassahaḥ |
mahīdharō mahābhāgō vegavānamitāśanaḥ || 40 ||

udbhavaḥ, kṣōbhaṇō devaḥ śrīgarbhaḥ parameśvaraḥ |
karaṇaṁ kāraṇaṁ kartā vikartā gahanō guhaḥ || 41 ||

vyavasāyō vyavasthānaḥ saṁsthānaḥ sthānadō dhruvaḥ |
pararddhiḥ paramaspaṣṭastuṣṭaḥ puṣṭaḥ śubhekṣaṇaḥ || 42 ||

rāmō virāmō virajō mārgō neyō nayōnayaḥ |
vīraḥ śaktimatāṁ śreṣṭhō dharmō dharmaviduttamaḥ || 43 ||

vaikuṇṭhaḥ puruṣaḥ prāṇaḥ prāṇadaḥ praṇavaḥ pṛthuḥ |
hiraṇyagarbhaḥ śatrughnō vyāptō vāyuradhōkṣajaḥ || 44 ||

ṛtuḥ sudarśanaḥ kālaḥ parameṣṭhī parigrahaḥ |
ugraḥ saṁvatsarō dakṣō viśrāmō viśvadakṣiṇaḥ || 45 ||

vistāraḥ sthāvaraḥsthāṇuḥ pramāṇaṁ bījamavyayam |
arthōnarthō mahākōśō mahābhōgō mahādhanaḥ|| 46 ||

anirviṇṇaḥ sthaviṣṭhōbhūrdharmayūpō mahāmakhaḥ |
nakṣatranemirnakṣatrī kṣamaḥ, kṣāmaḥ samīhanaḥ || 47 ||


yaj˝a ijyō mahejyaśca kratuḥ satraṁ satāṁ gatiḥ |
sarvadarśī vimuktātmā sarvaj˝ō j˝ānamuttamam || 48 ||

suvrataḥ sumukhaḥ sūkṣmaḥ sughōṣaḥ sukhadaḥ suhṛt |
manōharō jitakrōdhō vīrabāhurvidāraṇaḥ || 49 ||

svāpanassvavaśō vyāpī naikātmā naikakarmakṛt |
vatsarō vatsalō vatsī ratnagarbhō dhaneśvaraḥ || 50 ||

dharmagubdharmakṛddharmī sadasatkṣaramakṣaram |
avij˝ātā sahasrāṁśurvidhātā kṛtalakṣaṇaḥ || 51 ||

gabhastinemiḥ sattvasthaḥ siṁhō bhūtamaheśvaraḥ |
ādidevō mahādevō deveśō devabhṛdguruḥ || 52 ||

uttarō gōpatirgōptā j˝ānagamyaḥ purātanaḥ |
śarīrabhūtabhṛdbhōktā kapīndrō bhūridakṣiṇaḥ || 53 ||

sōmapōmṛtapaḥ sōmaḥ purujit purusattamaḥ |
vinayō jayaḥ satyasandhō dāśārhassātvatāṁ patiḥ || 54 ||

jīvō vinayitāsākṣī mukundōmitavikramaḥ |
ambhōnidhiranantātmā mahōdadhiśayōntakaḥ || 55 ||

ajō mahārhaḥ svābhāvyō jitāmitraḥ pramōdanaḥ |
ānandō nandanō nandaḥ satyadharmā trivikramaḥ || 56 ||

maharṣiḥ kapilācāryaḥ kṛtaj˝ō medinīpatiḥ |
tripadastridaśādhyakṣō mahāśṛṅgaḥ kṛtāntakṛt || 57 ||

mahāvarāhō gōvindaḥ suṣeṇaḥ kanakāṅgadī |
guhyō gabhīrō gahanō guptaścakragadādharaḥ || 58 ||


vedhāḥ svāṅgoĺjitaḥ kṛṣṇo dṛḍhaḥ saṅkarṣaṇoĺcyutaḥ |
varuṇo vāruṇo vṛukṣaḥ puṣkarākṣo mahāmanāḥ || 59 ||


bhagavān bhagahānandī vanamālī halāyudhaḥ |
ādityō jyōtirādityaḥ sahiṣṇurgatisattamaḥ || 60 ||

sudhanvā khaṇḍaparaśurdāruṇō draviṇapradaḥ |
divaspṛk sarvadṛgvyāsō vācaspatirayōnijaḥ || 61 ||

trisāmā sāmagaḥ sāma nirvāṇaṁ bheṣajaṁ bhiṣak |
saṁnyāsakṛcchamaśyāntō niṣṭhā śāntiḥ parāyaṇam || 62 ||

śubhāṅgaḥ śāntidaḥ sraṣṭā kumudaḥ kuvaleśayaḥ |
gōhitō gōpatirgōptā vṛṣabhākṣō vṛṣapriyaḥ || 63 ||

anivartī nivṛttātmā saṁkṣeptā kṣemakṛcchivaḥ |
śrīvatsavakṣāḥ śrīvāsaḥ śrīpatiḥ śrīmatāṁ varaḥ || 64 ||

śrīdaḥ śrīśaḥ śrīnivāsaḥ śrīnidhiḥ śrīvibhāvanaḥ |
śrīdharaḥ śrīkaraḥ śreyaḥ śrīmān lōkatrayāśrayaḥ || 65 ||

svakṣaḥ svaṅgaḥ śatānaṅdō naṅdirjyōtirgaṇeśvaraḥ |
vijitātmā vidheyātmā satkīrtiśchinnasaṁśayaḥ || 66 ||


udīrṇaḥ sarvataścakṣuranīśaḥ śāśvatasthiraḥ |
bhūśayō bhūṣaṇō bhūtirviśōkaḥ śōkanāśanaḥ || 67 ||


arciṣmānarcitaḥ kuṁbhō viśuddhātmā viśōdhanaḥ |
aniruddhōpratirathaḥ pradyumnōmitavikramaḥ || 68 ||

kālaneminihā vīraḥ śauriḥ śūrajaneśvaraḥ |
trilōkātmā trilōkeśaḥ keśavaḥ keśihā hariḥ || 69 ||

kāmadevaḥ kāmapālaḥ kāmī kāntaḥ kṛtāgamaḥ |
anirdeśyavapurviṣṇurvīrōnantō dhana˝jayaḥ || 70 ||

brahmaṇyō brahmakṛdbrahmā brahma brahmavivardhanaḥ |
brahmavidbrāhmaṇō brahmī brahmaj˝ō brāhmaṇapriyaḥ || 71 ||

mahākramō mahākarmā mahātejā mahōragaḥ |
mahākraturmahāyajvā mahāyaj˝ō mahāhaviḥ || 72 ||

stavyaḥ stavapriyaḥ stōtraṁ stutiḥ stōtā raṇapriyaḥ |
pūrṇaḥ pūrayitā puṇyaḥ puṇyakīrtiranāmayaḥ || 73 ||

manōjavastīrthakarō
vasuretā vasupradaḥ |
vasupradō vāsudevō vasurvasumanā haviḥ || 74 ||

sadgatiḥ satkṛtiḥ sattā sadbhūtiḥ satparāyaṇaḥ |
śūrasenō yaduśreṣṭhaḥ sannivāsaḥ suyāmunaḥ || 75 ||

bhūtāvāsō vāsudevaḥ sarvāsunilayōnalaḥ |
darpahā darpadō dṛptō durdharōthāparājitaḥ || 76 ||

viśvamūrtirmahāmūrtirdīptamūrtiramūrtimān |
anekamūrtiravyaktaḥ śatamūrtiḥ śatānanaḥ || 77 ||

ekō naikaḥ savaḥ kaḥ kiṁ yattatpadamanuttamam |
lōkabandhurlōkanāthō mādhavō bhaktavatsalaḥ || 78 ||

suvarṇavarṇō hemāṅgō varāṅgaścandanāṅgadī |
vīrahā viṣamaḥ śūnyō ghṛtāśīracalaścalaḥ || 79 ||


amānī mānadō mānyō lōkasvāmī trilōkadhṛt |
sumedhā medhajō dhanyaḥ satyamedhā dharādharaḥ || 80 ||


tejōvṛṣō dyutidharaḥ sarvaśastrabhṛtāṁ varaḥ |
pragrahō nigrahō vyagrō naikaśṛṅgō gadāgrajaḥ || 81 ||

caturmūrtiścaturbāhuścaturvyūhaścaturgatiḥ |
caturātmā caturbhāvaścaturvedavidekapāt || 82 ||


samāvartō nivṛttātmā durjayō duratikramaḥ |
durlabhō durgamō durgō durāvāsō durārihā || 83 ||

śubhāṅgō lōkasāraṅgaḥ sutantustantuvardhanaḥ |
indrakarmā mahākarmā kṛtakarmā kṛtāgamaḥ || 84 ||udbhavaḥ sundaraḥ sundō ratnanābhaḥ sulōcanaḥ |
arkō vājasanaḥ śṛṅgī jayantaḥ sarvavijjayī || 85 ||

suvarṇabindurakṣōbhyaḥ sarvavāgīśvareśvaraḥ |
mahāhradō mahāgartō mahābhūtō mahānidhiḥ || 86 ||

kumudaḥ kundaraḥ kundaḥ parjanyaḥ pāvanōnilaḥ |
amṛtāśōmṛtavapuḥ sarvaj˝aḥ sarvatōmukhaḥ || 87 ||

sulabhaḥ suvrataḥ siddhaḥ śatrujicchatrutāpanaḥ |
nyagrōdhōdumbarōśvatthaścāṇūrāndhraniṣūdanaḥ || 88 ||

sahasrārciḥ saptajihvaḥ saptaidhāḥ saptavāhanaḥ |
amūrtiranaghōcintyō bhayakṛdbhayanāśanaḥ || 89 ||

aṇurbṛhatkṛśaḥ sthūlō guṇabhṛnnirguṇō mahān |
adhṛtassvadhṛtasvāsyaḥ prāgvaṁśō vaṁśavardhanaḥ || 90 ||

bhārabhṛt kathitō yōgī yōgīśaḥ sarvakāmadaḥ |
āśramaḥ śramaṇaḥ, kṣāmaḥ suparṇō vāyuvāhanaḥ || 91 ||

dhanurdharō dhanurvedō daṅḍō damayitā damaḥ |
aparājitassarvasahō niyantā niyamō yamaḥ || 92 ||


sattvavān sāttvikaḥ satyaḥ satyadharmaparāyaṇaḥ |
abhiprāyaḥ priyārhōrhaḥ priyakṛt pritivardhanaḥ || 93 ||

vihāyasagatirjyōtiḥ surucirhutabhugvibhuḥ |
ravirvirōcanaḥ sūryaḥ savitā ravilōcanaḥ || 94 ||

anantō hutabhugbhōktā sukhadō naikajōgrajaḥ |
anirviṇṇaḥ sadāmarṣī lōkādhiṣṭhānamadbhutaḥ || 95 |

sanātsanātanatamaḥ kapilaḥ kapiravyayaḥ |
svastidaḥ svastikṛt svasti svastibhuk svastidakṣiṇaḥ || 96 ||

araudraḥ kunḍalī cakrī vikramyūrjitaśāsanaḥ |
śabdātigaḥ śabdasahaḥ śiśiraḥ śarvarīkaraḥ || 97 ||

akrūraḥ peśalō dakṣō dakṣiṇaḥ, kṣamiṇāṁ varaḥ |
vidvattamō vītabhayaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ || 98 ||

uttāraṇō duṣkṛtihā puṇyō duḥsvapnanāśanaḥ |
vīrahā rakṣaṇassantō jīvanaḥ paryavasthitaḥ || 99 ||

anantarūpōnantaśrīrjitamanyurbhayāpahaḥ |
caturaśrō gabhīrātmā vidiśō vyādiśō diśaḥ || 100 ||

anādirbhūrbhuvō lakṣmīssuvīrō rucirāṅgadaḥ |
jananō janajanmādirbhīmō bhīmaparākramaḥ || 101 ||

ādhāranilayōdhātā puṣpahāsaḥ prajāgaraḥ |
ūrdhvagassatpathācāraḥ prāṇadaḥ praṇavaḥ paṇaḥ || 102 ||

pramāṇaṁ prāṇanilayaḥ prāṇabhṛt prāṇajīvanaḥ |
tattvaṁ tattvavidekātmā janmamṛtyujarātigaḥ || 103 ||


bhūrbhuvaḥsvastarustāraḥ savitā prapitāmahaḥ |
yaj˝ō yaj˝apatiryajvā yaj˝āṅgō yaj˝avāhanaḥ || 104 ||

yaj˝abhṛdyaj˝akṛdyaj˝ī yaj˝abhugyaj˝asādhanaḥ |
yaj˝āntakṛdyaj˝aguhyamannamannāda eva ca || 105 ||

ātmayōniḥ svayaṁjātō vaikhānaḥ sāmagāyanaḥ |
devakīnandanaḥ sraṣṭā kṣitīśaḥ pāpanāśanaḥ || 106 ||

śaṅkhabhṛnnandakī cakrī śārṅgadhanvā gadādharaḥ |
rathāṅgapāṇirakṣōbhyaḥ sarvapraharaṇāyudhaḥ || 107 ||

vanamālī gadī śārṅgī śaṅkhī cakrī ca nandakī |
śrīmān nārāyaṇō viṣṇurvāsudevōbhirakṣatu ||
(Chant this shloka 3 times)


PHALASHRUTHI


itīdaṁ kīrtanīyasya keśavasya mahātmanaḥ |
nāmnāṁ sahasraṁ divyānāmaśeṣeṇa prakīrtitam || 1 ||


ya idaṁ śṛṇuyānnityaṁ yaścāpi parikīrtayet |
nāśubhaṁ prāpnuyāt ki˝cit sōmutreha ca mānavaḥ || 2 ||

vedāntagō brāhmaṇaḥ syāt kṣatriyō vijayī bhavet |
vaiśyō dhanasamṛddhaḥ syāt śūdrassukhamavāpnuyāt || 3 ||

dharmārthī prāpnuyāddharmam arthārthī cārthamāpnuyāt |
kāmānavāpnuyāt kāmī prajārthī cāpnuyāt prajām || 4 ||

bhaktimān yaḥ sadōtthāya śucistadgatamānasaḥ |
sahasraṁ vāsudevasya nāmnāmetat prakīrtayet || 5 ||

yaśaḥ prāpnōti vipulaṁ yāti prādhānyameva ca |
acalāṁ śriyamāpnōti śreyaḥ prāpnōtyanuttamam || 6 ||

na bhayaṁ kvacidāpnōti vīryaṁ tejaśca viṁdati |
84
bhavatyarōgō dyutimān balarūpaguṇānvitaḥ || 7 ||

rōgārtō mucyate rōgādbaddhō mucyeta bandhanāt |
bhayānmucyeta bhītastu mucyetāpanna āpadaḥ || 8 ||

durgāṇyatitaratyāśu puruṣaḥ puruṣōttamam |
stuvannāmasahasreṇa nityaṁ bhaktisamanvitaḥ || 9 ||


vāsudevāśrayō martyō vāsudevaparāyaṇaḥ |
sarvapāpaviśuddhātmā yāti brahma sanātanam || 10 ||


na vāsudevabhaktānāmaśubhaṁ vidyate kvacit |
janmamṛtyujarāvyādhibhayaṁ naivōpajāyate || 11 ||


imaṁ stavamadhīyānaḥ śraddhābhaktisamanvitaḥ |
yujyetātmāsukhakṣāmtiśrīdhṛtismṛtikīrtibhiḥ || 12 ||na krōdhō na ca mātsaryaṁ na lōbhō nāśubhā matiḥ |
bhavanti kṛtapuṇyānāṁ bhaktānāṁ puruṣōttame || 13 ||


dyaussacandrārkanakṣatrā khaṁ diśō bhūrmahōdadhiḥ |
vāsudevasya vīryeṇa vidhṛtāni mahātmanaḥ || 14 ||


sasurāsuragandharvaṁ sayakṣōragarākṣasam |
jagadvaśe vartatedaṁ kṛṣṇasya sacarācaram || 15 ||


indriyāṇi manō buddhiḥ sattvaṁ tejō balaṁ dhṛtiḥ |
vāsudevātmakānyāhuḥ, kṣetraṁ kṣetraj˝a eva ca || 16 ||


sarvāgamānāmācāraḥ prathamaṁ parikalypate |
ācāraprabhavō dharmō dharmasya prabhuracyutaḥ || 17 ||


ṛṣayaḥ pitarō devā mahābhūtāni dhātavaḥ |
jaṅgamājaṅgamaṁ cedaṁ jagannārāyaṇōdbhavam || 18 ||

yōgō j˝ānaṁ tathā sāṁkhyaṁ vidyāḥ śilpādikarma ca |
vedāśśāstrāṇi vij˝ānametatsarvaṁ janārdanāt || 19 ||


ekō viṣṇurmahadbhūtaṁ pṛthagbhūtānyanekaśaḥ |
trīnľlōkānvyāpya bhūtātmā bhuṅkte viśvabhugavyayaḥ || 20 ||imaṁ stavaṁ bhagavatō viṣṇōrvyāsena kīrtitam |
paṭhedya icchetpuruṣaḥ śreyaḥ prāptuṁ sukhāni ca || 21 ||viśveśvaramajaṁ devaṁ jagataḥ prabhavāpyayam |
bhajanti ye puṣkarākṣaṁ na te yānti parābhavam || 22 ||
|| na tē yāṁti parābhavam ōṁ nama iti ||


arjuna uvāca
padmapatra viśālākṣa padmanābha surōttama |
bhaktānāmanuraktānāṁ trātā bhava janārdana || 23 ||


śrī bhagavānuvāca
yō māṁ nāmasahasrēṇa stōtumicchati pāṁḍava |
sōhamēkēna ślōkēna stuta ēva na saṁśayaḥ || 24 ||

|| stuta ēva na saṁśaya ōṁ nama iti ||

vyāsa uvāca
vāsanādvāsudēvasya vāsitaṁ tē jagatrayam |
sarvabhūtanivāsōsi vāsudēva namōstu tē || 25 ||


|| śrīvāsudēva namōstuta ōṁ nama iti ||

Pārvatyuvāca


kēnōpāyēna laghunā viṣṇōrnāmasahasrakam |
paṭhyatē paṁḍitairnityaṁ śrōtumicchāmyahaṁ prabhō || 26 ||


īśvara uvāca


śrīrāma rāma rāmēti ramē rāmē manōramē |
sahasranāmatattulyaṁ rāmanāma varānanē || 27 ||


(Chant this shloka 3 times)


|| śrī rāmanāma varānana ōṁ nama iti ||


Brahmōvāca


namōstvanaṁtāya sahasramūrtayē sahasrapādākṣiśirōrubāhavē |
sahasranāmnē puruṣāya śāśvatē
sahasrakōṭiyugadhāriṇē namaḥ || 28 ||


|| sahasrakōṭiyugadhāriṇē nama ōṁ nama iti ||

sanjaya uvāca


yatra yōgēśvaraḥ kr̥ṣṇō yatra pārthō dhanurdharaḥ |
tatra śrīrvijayō bhūtirdhruvā nītirmatirmama || 29 ||

Śrībhagavānuvāca


ananyāściṁtayaṁtō māṁ yē janāḥ paryupāsatē |
tēṣāṁ nityābhiyuktānāṁ yōgakṣēmaṁ vahāmyaham || 30 ||


paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkr̥tām |
dharmasaṁsthāpanārthāya saṁbhavāmi yugē yugē || 31 ||


ārtā viṣaṇṇāḥ śithilāśca bhītāḥ ghōrēṣu ca vyādhiṣu vartamānāḥ |
saṁkīrtya nārāyaṇaśabdamātraṁ vimuktaduḥkhāḥ sukhinō bhavaṁtu || 32 ||
 

kayēna vāca manasēndriyei va

buddhiyāthmana va prakruti swabhavath

karomiyadhyāth sakalam parasmai

nārāyanayeti  samarpayāmi

 

 

 

 

auṃ viṣṇu devāya vidmahē

 vāsu devāya dīmahī

tannō viṣṇu pracōdayāt

 

auṃ nārāyanāya vidmahē

 vāsu devāya dīmahī

tannō viṣṇu pracōdayāt

 

Vishnu Gayathri Mantra

Benefit (s) : Chanting of the Vishnu Gayathri Mantra gives the blessing of Lord Vishnu.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi, Thiruvonam Natchathira days, Wednesdays, and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Vishnu Dhevaaya Vidmahe
Vaasu-dhevaaya Dhimahee
Thanno Vishnu Prachodayath


Narayana Gayathri Mantra

Benefit (s) : The Gayathri mantra of Lord Narayana enhances the blessings of Lord Maha Vishnu. It also improves relationship among family and friends as well as bestow fame and fortune.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Naaraayanaaya Vidmahe
Vaasu-dhevaya Dhimahee
Thanno Naaraayana Prachodayath


Venkateshwara Gayathri Mantra

Benefit (s) : This is an extremely powerful Gayathri mantra as it confers worldly pleasures such as properties, progeny, wealth, job, spouse, good health, and everlasting happiness.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Shri-nilayaaya Vidmahe
Venkateshaaya Dhimahee
Thanno Hari Prachodayath


Shrinivasa Gayathri Mantra

Benefit (s) : This mantra gives improvement in all materialistic gain and attainment of desires.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Niran-janaaya Vidmahe
Niraa-paasaaya Dhimahee
Thanno Shrinivasa Prachodayath


Rajagopala Swami Gayathri Mantra

Benefit (s) : The Gayathri mantra of Rajagopala Swami bestows healthy progeny.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays (This mantra should be chanted religiously while eating butter to give birth to good and healthy children).

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Thath-purushaya Vidmahe
Santhaana Puthraaya Dhimahee
Thanno Vishnu Prachodayath


Vishnu Avatar - Macha Gayathri Mantra

Benefit (s) : This mantra ensures smooth sailing and journey in seas, oceans, et cetera. Praying to this particular avatar also improves marine related business / industries.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum That-purushaya Vidmahe
Maha-meenayaa Dhimahee
Thanno Vishnu Prachodayath


Vishnu Avatar ľ Koorma Gayathri Mantra

Benefit (s) : The Gayathri mantra of Koorma Avatar blesses the reciter with house, land, and properties. Issues dealing with land and properties will be solved.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Kach-chapesaaya Vidmahe
Maha Balaaya Dhimahee
Thanno Koorma Prachodayath


Vishnu Avatar ľ Varaha Gayathri Mantra

Benefit (s) : Praying to Lord Varaha helps to protect one's properties.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Boo-varaahaaya Vidmahe
Hiranya-karbaaya Dhimahee
Thanno Kroda Prachodayath


Vishnu Avatar ľ Narasimha Gayathri Mantra

Benefit (s) : The Gayathri mantra of Lord Narasimha protects the devotee against enemies, criminals, thugs, and negative influences. It is a higly beneficial mantra to be chanted by children. It also removes the negative effect of evil-eyes and jealousies.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Narasimhaaya Vidmahe
Vajra Nakhaaya Dhimahee
Thanno Vishnu Prachodayath

OR

Aum Vajra Nakhaaya Vidmahe
Thikshna Damstraaya Dhimahee
Thanno Narasimha Prachodayath

OR

Aum Narasimhaaya Vidmahe
Vajra Nakhaaya Dhimahee
Thanno Simha Prachodayath

OR
Aum Ugranarsinghaaya Vidmahe
Vajra Nakhaaya Dhimahee
Thanno Narsingha Pracodayath


Vishnu Avatar ľ Vamana Gayathri Mantra

Benefit (s) : The Gayathri mantra of Lord Vamana gives skillful development for those who are physically challenged and relieves mental agony. Helps to remove obstacles.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Thava Roopaaya Vidmahe
Srushdi Karth-thaaya Dhimahee
Thanno Vamana Prachodayath


Vishnu Avatar ľ Parasurama Gayathri Mantra

Benefit (s) : The Gayathri mantra of Lord Parasurama improves relationship among family members (especially parents) and makes one courageous and victorious in any undertaking.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Jamathak-naaya Vidmahe
Maha-veeraaya Dhimahee
Thanno Parasurama Prachodayath


Vishnu Avatar ľ Balarama Gayathri Mantra

Benefit (s) : The Balarama Gayathri mantra improves relationship among family members (especially brothers).

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Ashtra Hasthaya Vidmahe
Peetham-paraaya Dhimahee
Thanno Balarama Prachodayath


Vishnu Avatar ľ Kalki Gayathri Mantra

Benefit (s) : The Gayathri mantra of Kalki removes tragedies and disasters depicted for Kali Yuga.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Boomi Nethraaya Vidmahe
Maha-purushaaya Dhimahee
Thanno Kalki Prachodayath
Thanno Parasurama Prachodayath


Vishnu Avatar ľ Balarama Gayathri Mantra

Benefit (s) : The Balarama Gayathri mantra improves relationship among family members (especially brothers).

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Ashtra Hasthaya Vidmahe
Peetham-paraaya Dhimahee
Thanno Balarama Prachodayath


Vishnu Avatar ľ Kalki Gayathri Mantra

Benefit (s) : The Gayathri mantra of Kalki removes tragedies and disasters depicted for Kali Yuga.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11, 108, or 1008 times

Aum Boomi Nethraaya Vidmahe
Maha-purushaaya Dhimahee
Thanno Kalki Prachodayath