auṃ  auṃ  auṃ

 

 Powerful Durga Mantra for Overcoming Obstacles

 

sarwā bādha praśamanam
trailōkyasya akhilēśwari
ēva mēva twayākāryam
asmat vairi vināśanam

 

aśyaśri rājagōpala aśtadasakaśri mahā mantras

 

  rājagōpala ṛṣḥ mantra

 

aum bagawān nārada ṛṣ

gāyatri canda

śrī rājagōpalō dēvata


śrī rājagōpala devatā

rājagōpala mantrā

 

kṛṣṇa kṛṣṇa mahā yōgin

bhaktanām abhayamkarā

govinda paramānandā

sarwamē vaśamānāyā vaśamānāyā

 

auṃ bhur auṃ bhuvaha auṃ aha auṃ jana

auṃ satyaṃ